Fantasy Electric - Työmaasähköt

Rakennustyömaan sähköpalvelut helppona ja yksinkertaisena avaimet käteen -palveluna. Työmaasähköt ovat osa Rakentamisen kokonaispalveluamme. Toteutamme omana työnä suunnitelmat sekä asennukset. Teemme myös materiaalihankinnat sovitusti, mikäli asiakas niin haluaa.

Sähkö- ja valaistussuunnitelmat

Teemme rakennettavasta kohteesta kattavat suunnitelmat työmaan sähköverkosta kaapeleineen ja keskuksineen. Toimivat ja kokemukseen perustuvat suunnitelmat ennaltaehkäisevät työmaan sähköverkon ongelmia rakentamisen aikana. Sähköverkko mitoitetaan ja lasketaan aina jokaiseen kohteeseen. Valaistussuunnitelmiin teemme mitoituksen sekä määräluettelon. Suunnitelmamme perustuvat valaistustasolaskelmiin. Suunnittelupalvelumme tuotteena asiakas saa työmaasähköistä ja valaistuksesta suunnitelmakuvat, laiteluettelot sekä mitoitukset, joiden perusteella suunnitelmat on tehty. Valaistussuunnitelma tukee turvallista työskentelyä ja antaa riittävän ja optimaalisen valaistuksen työmaalle.

Työmaan perustaminen

Tilaamme asiakkaan toivomuksen mukaisesti sähköliittymän ja sähkön myyntisopimuksen työmaalle. Tilaamiseen pyydämme tarvittaessa valtakirjan. Asiakkaan tarvitsee vain ilmoittaa kohteen perustiedot ja haluamansa laskutustiedot sähköyhtiöitä varten. Huolehdimme työmaalle pääkeskukset tarvittavine kaapeleineen sekä työmaan alussa tarvittavat alakeskukset. Asiakas ja työmaa ovat jatkuvasti tietoisia aikataulusta, milloin sähköt saadaan työmaalle. 

Kaikista kiinteistä sähköasennuksista toimitamme tilaajalle käyttöönottomittaukset.

Työmaan rakentaminen

Työmaan rakentamisen edistyessä huolehdimme siitä, että työmaan sähköverkko ja valaistusjärjestelmät etenevät yhdessä rakentamisen edistymisen kanssa. Ammattilaisemme osaavat korjata erilaisia sähkölaitevikoja. Asiakas saavuttaa tässä suurta etua Nimetty henkilö -palvelun avulla.

Työmaan loppuminen

Huolehdimme työmaan loppuessa sähköverkon ja valaistuksen purkutyöt sekä toimitamme kaikki kalusteet takaisin asiakkaan ilmoittamaan kohteeseen tai vaikka seuraavalle työmaalle.
Sähkölaitteiden ylläpito ja korjaus
Työn aikana seuraamme, ylläpidämme ja ennaltaehkäisemme ongelmia. Korjaamme tai vaihdamme rikkinäiset laitteet sovitun mukaisesti. Asiakas saavuttaa tässä suurta etua Nimetty henkilö -palvelun avulla.